Strīdu risināšana un pārstāvība tiesā

PwC Legal advokātiem un juristiem ir plaša pieredze klientu pārstāvībā visdažādākajos augstas sarežģītības strīdos un tiesvedībās Latvijas vispārējās jurisdikcijas tiesās, administratīvajās tiesās un Satversmes tiesā, Eiropas Savienības tiesā, Eiropas Cilvēktiesību tiesā un starptautiskās un Latvijas šķīrējtiesās, sniedzot juridisko palīdzību visās komercdarbībai raksturīgajās tiesību jomās.

Mēs saviem klientiem piedāvājam inovatīvu stratēģiju un augstu sniegto pakalpojumu kvalitāti. Patiesi starptautisks un globāls tīkls 90 valstīs sniedz mums iespēju atbalstīt klientus starptautiska mēroga strīdos un tiesvedībās.

Ar mērķi sniegt klientiem visaptverošu atbalstu strīdu un tiesvedību ietvaros, PwC Legal sadarbojas ar PwC biznesa konsultantiem, IT speciālistiem un vērtētājiem u.c. nozaru ekspertiem.

PwC Legal piedāvā juridisko palīdzību visās ar strīdu risināšanu saistītajās jomās un stadijās:

Strīdu risināšana

 • Strīdu risināšanas stratēģijas izstrāde (aptverot dažādus iespējamos instrumentus)

 • Pārstāvība ārpustiesas un izlīgumu sarunās

 • Mediācija

 • Šķīrējtiesas process

 • Strīdu risināšana valsts, pašvaldību un tiesību aizsardzības iestādēs

 • Tiesību aktu izmaiņu iniciēšanas procesa vadība, pārstāvība nozaru asociācijās un nevalstiskajās organizācijās

 • Strīdu risināšanas PR

 • Debitoru parādu piedziņas automatizācija

Pārstāvība tiesā

 • Pārstāvība civilstrīdos un komercstrīdos vispārējās jurisdikcijas tiesās (kapitālsabiedrību dalībnieku attiecības, dalībnieku sapulču lēmumu tiesiskums, līgumu izpildes jautājumi, intelektuālais īpašums, u.tml.)

 • Pārstāvība tiesvedībās darba tiesību, apdrošināšanas tiesību, nekustamā īpašuma un būvniecības tiesību, imigrācijas tiesību jomās

 • Nodokļu tiesvedība

 • Pārstāvība administratīvajās tiesās (konkurences, publisko iepirkumu, publiskās privātās partnerības, publisko tiesību līgumu, būvniecības, teritorijas plānošanas un vides tiesību jomās)

 • Konstitucionālās tiesības un Satversmes tiesas process

 • “Balto apkaklīšu” noziegumi

 • Ārvalstu spriedumu un izpilddokumentu atzīšana un izpilde

   

   

Sazinies ar mūsu speciālistiem: 

Benno Butulis

Zvērināts advokāts, PwC Legal vadošais partneris, strīdu risināšanas un tiesvedības prakses grupas vadītājs, strīdi un tiesvedības vides tiesību, valsts pārvaldes un konstitucionālo tiesību jomās

E-pasts: benno.butulis@pwc.com

Nataļja Puriņa

Zvērināta advokāte, strīdu risināšanas un tiesvedības prakses grupas līdzvadītāja, strīdi un tiesvedības nodokļu, valsts pārvaldes, imigrācijas tiesību jomā, tiesvedības starptautiskajās tiesās

E-pasts: natalja.purina@pwc.com

Arnis Priediņš

Zvērināta advokāta palīgs, strīdi un tiesvedība saistībā ar nekustamo īpašumu un būvniecību

E-pasts: arnis.priedins@pwc.com

Sanda Juška

Zvērināta advokāta palīdze, starptautiskās privāttiesības, ārvalstu spriedumu un izpilddokumentu atzīšana un izpilde, strīdi un tiesvedības publiskajos iepirkumos

E-pasts: sanda.juska@pwc.com

Ričards Freimanis

Jurists, strīdi un tiesvedības maksātnespējas procesā, parādu restrukturizācijas procesos un apdrošināšanas tiesību jomā

E-pasts: ricards.freimanis@pwc.com

Mēs varam Jums palīdzēt nodokļu strīdu risināšanā!