Finanšu tiesības

Finanšu pakalpojumu regulējums. Kapitāla tirgi. Fondi. Finanšu tehnoloģijas. Riska kapitāls. Aktīvu un projektu finansēšana. AML un sankcijas.

Būt mūsdienīgam finanšu pakalpojumu sniedzējam – tas prasa kompleksas zināšanas, izpratni un inovatīvus risinājumus. Mēs Jūs atbalstīsim un sniegsim vērtīgus ieteikumus jebkurā Jūsu uzņēmuma darbības posmā - vai tā būtu licences iegūšana, jaunu pakalpojumu vai produktu ieviešana, darbības atbilstības nodrošināšana, attiecības ar uzraugu, klientiem vai sadarbības partneriem.       

Mēs cieši sadarbojamies ar PwC tīkla vadošajiem ekspertiem finanšu, nodokļu, darījumu konsultāciju pakalpojumos. Tas ļauj mums sniegt Jums plaša spektra atbalstu un analizēt Jūsu situāciju no dažādām perspektīvām.

PwC Legal piedāvā:

 • atbalstu licences un darbības reģistrācijai vietējā vai pārrobežu līmenī, ieskaitot dokumentu izstrādi un pārrunu vešanu ar attiecīgo uzraugu;  

 • konsultācijas par Jūsu pakalpojumam un biznesa modelim piemērotāko licenci vai darbībai piemērojamām prasībām;

 • darbības atbilstības pakalpojumus, tostarp ieteikumus par AML un sankciju risku pārvaldības jautājumiem;

 • atbalstu jaunu produktu un pakalpojumu izstrādē un ieviešanā;

 • konsultācijas ieguldījumu piesaistē vai īstenošanā un darījumu strukturēšanā;

 • risinājumus domstarpību gadījumos attiecībās ar uzraugu, klientiem vai sadarbības partneriem;    

 • uzņēmuma reorganizācijas un pārveides pakalpojumus;

 • konsultācijas par iesaistīšanos kapitāla tirgū; 

 • fintech darbības aspektu konsultācijas;

 • konsultācijas par kriptoaktīvu pakalpojumu sniedzēju un emitentu darbības jautājumu regulējumu;

 • konsultācijas apdrošināšanas sabiedrību darbības jautājumos.

Sazinieties ar mums

Laura Ērkšķe

Laura Ērkšķe

Vecākā juriste, PwC Legal

Tel: +371 67094400