Preventīvā parādu restrukturizācija, tiesiskā aizsardzība (TAP/ĀTAP) un maksātnespēja

Veicot savlaicīgus un pareizus soļus, finanšu grūtībās nonākušie uzņēmumi var pilnībā atjaunot savu maksātspēju.

Nereti uzņēmumi nonāk finansiālās grūtībās vai arī apzinās draudus, ka tajās var nonākt. Gadās arī situācijas, kad uzņēmumam jau draud maksātnespēja, taču, piemērojot pareizos risinājumus, no tās ir iespējams izvairīties. Piesaistot atbilstošu ekspertu komandu ar juristiem, finanšu, biznesa vadības vai nodokļu konsultantiem, mēs varam jums palīdzēt atrast labāko risinājumu.

Mūsu pieredze šādu problēmu atrisināšanai ir gan mazajiem un vidējiem uzņēmumiem (MVU), gan lielajiem uzņēmumiem.

Bezmaksas atbalsts uzņēmumiem

Potenciālie ierobežotās maksātspējas jautājumi, ar kuriem jūs varētu saskarties:

Uzņēmuma kreditoriem un citām ieinteresētajām pusēm

Kā uzņēmuma kreditoram un citām ieinteresētajām pusēm jums ir nepieciešama ārpus tiesas un/vai tiesiskās aizsardzības procesa (TAP un/vai ĀTAP) uzraudzība, lai tiktu ievērotas jūsu likumīgās intereses.

Uzņēmuma vadītājiem

Kā uzņēmuma vadītājam jums ir juridiska atbildība nenovest uzņēmumu līdz maksātnespējai. Savlaicīga konsultācija var palīdzēt noskaidrot pašreizējo stāvokli un jūsu pārvaldāmā uzņēmuma iespējas.

Uzņēmuma īpašniekiem vai citām finansiāli ieinteresētām pusēm

Kā uzņēmuma īpašniekam vai citai finansiāli ieinteresētajai pusei jums ir nepieciešams pārvaldīt jūsu iespējamo zaudējumu riskus, kas sevī var ietvert gan preventīvās parādu restrukturizācijas, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas procesa iespējamos scenārijus.

Grūtībās nonākuša uzņēmuma atbildīgajam konsultantam, darbiniekam vai valdei

Kā grūtībās nonākuša uzņēmuma atbildīgajam konsultantam, darbiniekam vai valdei jums ir nepieciešams nodrošināt uzņēmuma pārvaldes institūcijas vai citas finansiāli ieinteresētās puses ar skaidriem preventīvās parādu restrukturizācijas, tiesiskās aizsardzības un maksātnespējas rīkiem un iespējām.

Personai, kas izstrādā un/vai veic pārrunas par uzņēmuma finanšu stabilitātes atjaunošanas plānu

Kā personai, kas izstrādā un/vai veic pārrunas par uzņēmuma finanšu stabilitātes atjaunošanas plānu, vai TAP un/vai ĀTAP pasākumu plānu, jums ir nepieciešams iegūt ieinteresēto pušu, tajā skaitā kreditoru vairākuma atbalstu.

Personai, kura ir uzņēmuma valdē

Kā personai, kura ir uzņēmuma valdē, jums ir pienākums iesniegt maksātnespējas procesa pieteikumu, ja nav panākta vienošanās ar kreditoriem un/vai šādu pienākumu tieši nosaka likums, un/vai uzņēmumam nav dzīvotspējas izredžu.

Kā mēs varam Jums palīdzēt?

 • Rīkojoties pietiekami savlaicīgi, ir iespēja atjaunot uzņēmuma spēju nokārtot savas saistības, izglābt uzņēmumu un biznesu, kā arī pārstrukturēt vai pat pārfokusēt un uzlabot uzņēmuma biznesa modeli.
 • Atgūt vai izglābt ieinteresēto pušu ieguldījumus un citus aktīvus, kā arī novērst to prettiesisku aizplūšanu vai pārcelšanu uz citu uzņēmumu.

Īss pakalpojumu saraksts:

 • TAP un/vai ĀTAP procesa uzrauga nodrošināšana un procesa uzraudzība;

 • TAP un/vai ĀTAP plāna izstrāde, saskaņošana ar ieinteresētajām pusēm, kā arī šo procesu administrēšana un vadīšana;

 • Kreditoru aizsardzība TAP un/vai ĀTAP laikā;

 • Preventīvo parādu restrukturizācijas un/vai uzņēmuma atveseļošanas plāna izstrāde, saskaņošana ar ieinteresētajām pusēm, kā arī šo procesu administrēšana un vadīšana;

 • Maksātnespējas procesa pieteikumu sagatavošana;

 • Pārrobežu parādu piedziņa, uzņēmumu reorganizācija;
 • Grūtībās nonākušu uzņēmumu aktīvu iegūšana un atsavināšana;

 • Ķīlas jautājumu noregulēšana;

 • Cita nepieciešamā palīdzība preventīvās parādu restrukturizācijas un/vai atveseļošanas, TAP/ĀTAP un maksātnespējas procesos.

Citas maksātnespējas problēmas:

Mēs varam arī palīdzēt kreditoriem un privātpersonām ar citiem inovatīviem un praktiskiem risinājumiem. Mūsu speciālistu pieredze un vismodernākās metodes ļauj kreditoriem palielināt aktīvu atgūšanas iespējas.

 

Sazinieties ar mums

Edvarts Pauls Indārs

Edvarts Pauls Indārs

Zvērināta advokāta palīgs, PwC Legal

Tel: +371 67094400

Jānis Lagzdiņš

Jānis Lagzdiņš

zvērināts advokāts, vecākais partneris Latvijā, PwC Legal

Tel: +371 67094400