Imigrācijas tiesības

Mobilitāte globalizācijas laikmetā ir atslēgvārds jauniem izaicinājumiem un iespējām. Imigrācijas jautājums kļūst arvien aktuālāks un rodas nepieciešamība pārvietot uzņēmuma svarīgāko aktīvu – darbiniekus – pāri valstu robežām. Izmantojot gadiem uzkrātās zināšanas un pieredzi, PwC Legal eksperti sniegs kvalitatīvu juridisko palīdzību imigrācijas jautājumos, pielāgojot pakalpojumus tieši Jūsu individuālajām vajadzībām.

PwC Legal eksperti sniegs konsultācijas attiecībā uz

 • vīzu saņemšanas, pagarināšanas un anulēšanas kārtību; 
 • uzturēšanās atļauju saņemšanas, reģistrēšanas un anulēšanas kārtību;
 • vīzu un uzturēšanās atļauju pieprasīšanai nepieciešamajiem dokumentiem; 
 • vīzu un uzturēšanās atļauju iegūšanu ar tiesībām uz nodarbinātību;
 • darbinieku nosūtīšanu darbam uz Latviju; darbinieku pārcelšanu uzņēmuma ietvaros; 
 • kā arī nelabvēlīga lēmuma pārsūdzību un ne tikai.

Īstermiņa vīza (C kategorijas vīza) – iespējamais uzturēšanās ilgums Latvijā un Šengenas zonas valstīs - līdz 90 dienām 180 dienu periodā.  

Ilgtermiņa vīza (D kategorijas vīza) – iespējamais uzturēšanās ilgums Latvijā - līdz 1 gadam, savukārt Šengenas zonas valstīs - līdz 90 dienām 180 dienu periodā.

Pakalpojumu apraksts: 

 • Darba/uzņēmuma līguma izstrāde atkarībā no izvēlētā sadarbības modeļa;

 • Vakances izsludināšana Valsts nodarbinātības aģentūrā (ja nepieciešams);

 • Ielūguma un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana vīzas pieprasīšanai, tajā skaitā ar tiesībām uz nodarbinātību;

 • Konsultāciju sniegšana par vīzas saņemšanas procesu, nepieciešamo dokumentu sagatavošana;

 • Komunikācija un procesa organizēšana sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Latvijas vēstniecību attiecīgajā valstī;

 • Paziņojuma sagatavošana Valsts darba inspekcijai valsts valodā atbilstoši Darba likuma prasībām (ja nepieciešams).

Termiņuzturēšanās atļauja ir dokuments, kas ārzemniekam dod tiesības uzturēties Latvijā uz laiku  līdz 5 gadiem.

Eiropas Savienības Zilās karte (ES zilā karte) ir īpašs termiņuzturēšanās atļaujas veids augsti kvalificētiem darbiniekiem, kura nodarbināšanas ilgums Latvijā pārsniegs 90 dienas 180 dienu periodā un kurš:

 • Ieguvis augstāko izglītību studiju programmā, kuras ilgums ir vismaz 3 gadi, attiecīgajā specialitātē vai

 • Ir vismaz 5 gadu profesionālā pieredze darba līgumā noteiktajā profesijā.

Pakalpojumu apraksts: 

 • Darba/uzņēmuma līguma izstrāde atkarībā no izvēlētā sadarbības modeļa;

 • Vakances izsludināšana Valsts nodarbinātības aģentūrā (ja nepieciešams);

 • Izsaukuma un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana termiņuzturēšanās atļaujas (ES zilās kartes) pieprasīšanai, tajā skaitā ar tiesībām uz nodarbinātību; 

 • Konsultāciju sniegšana par termiņuzturēšanās atļaujas (ES zilās kartes) saņemšanas procesu, nepieciešamo dokumentu sagatavošana; 

 • Komunikācija un procesa organizēšana sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Latvijas vēstniecību attiecīgajā valstī;

 • Paziņojuma sagatavošana Valsts darba inspekcijai valsts valodā atbilstoši Darba likuma prasībām (ja nepieciešams);

 • Juridiskās palīdzības sniegšana termiņuzturēšanās atļaujas, tajā skaitā ES Zilās kartes ikgadējā reģistrēšanas veikšanai Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, tostarp nepieciešamo dokumentu sagatavošana.

Pakalpojumu apraksts:

 • Paskaidrojumu sagatavošana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldei attiecībā uz termiņa pagarināšanu lēmuma pieņemšanai;

 • Lēmuma par termiņa pagarināšanu apstrīdēšana un pārsūdzēšana;

 • Nelabvēlīga administratīvā lēmuma par atteikumu izsniegt vīzu vai uzturēšanās atļauju apstrīdēšana;

 • Klienta interešu pārstāvēšana apstrīdēšanas procesa ietvaros, tostarp nepieciešamo paskaidrojumu sagatavošana;

 • Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšnieka gala lēmuma pārsūdzēšana administratīvajā tiesā;

 • Klientu interešu pārstāvība administratīvās lietas izskatīšanas procesā visās tiesu instancēs.

Pakalpojumu apraksts:

 • Uzņēmuma līguma izstrāde;

 • Ielūguma un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana vīzas pieprasīšanai, tajā skaitā ar tiesībām uz nodarbinātību;

 • Konsultāciju sniegšana par vīzas saņemšanas procesu, nepieciešamo dokumentu sagatavošana;

 • Komunikācija un procesa organizēšana sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Latvijas vēstniecību attiecīgajā valstī;

 • Darbinieka nosūtīšanas vēstules sagatavošana;

 • Paziņojuma sagatavošana Valsts darba inspekcijai valsts valodā atbilstoši Darba likuma prasībām (ja nepieciešams);

 • Paziņojuma iesniegšana vai papildināšana, klienta interešu pārstāvība Valsts darba inspekcijā. 

Termiņuzturēšanās atļauja ar atzīmi ICT (intra-corporate transfer) piešķir tiesības tās turētājam uzturēties un strādāt pirmajā dalībvalstī uz laiku līdz 3 gadiem, kā arī citu dalībvalstu teritorijā līdz 90 dienām 180 dienu periodā.

Termiņuzturēšanās atļaujai ar atzīmi ICT var pieteikties darbinieks, kuru ir plānots pārcelt darbam no trešajā valstī reģistrēta uzņēmuma uz Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas dalībvalstī reģistrētu uzņēmumu, kurš ietilpst vienas uzņēmuma grupas ietvaros.

Pakalpojumu apraksts:

 • Uzņēmuma līguma izstrāde;

 • Izsaukuma un citu nepieciešamo dokumentu sagatavošana termiņuzturēšanās atļaujas pieprasīšanai, tajā skaitā ar tiesībām uz nodarbinātību;

 • Konsultāciju sniegšana par termiņuzturēšanās atļaujas saņemšanas procesu, nepieciešamo dokumentu sagatavošana;

 • Komunikācija un procesa organizēšana sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi un Latvijas vēstniecību attiecīgajā valstī;

 • Darbinieka nosūtīšanas vēstules sagatavošana;

 • Paziņojuma sagatavošana Valsts darba inspekcijai valsts valodā atbilstoši Darba likuma prasībām (ja nepieciešams);

 • Paziņojuma iesniegšana vai papildināšana, klienta interešu pārstāvība Valsts darba inspekcijā. 

Sazinieties ar mums

Nataļja Puriņa

Nataļja Puriņa

zvērināta advokāte, PwC Legal

Tel: +37167094400