Konkurences tiesības

Daļa uzņēmēju neapzinās risku, kas saistīti ar konkurences tiesībām, tādējādi riskējot ar sava uzņēmuma reputāciju un finansēm.

PwC pieredzes loks ļauj nodrošināt, ka uzņēmuma rīcības ietekmes vērtējums uz konkurences apstākļiem ietver ekonomiski pamatotus un uzņēmējdarbībai pietuvinātus apsvērumus. Strādājot līdzās PwC tīkla vadošajiem ekspertiem finanšu, nodokļu, darījumu konsultāciju un personāla pakalpojumos, mūsu juristu komanda palīdzēs Jums rast inovatīvus un komerciāli pamatotus risinājumus, kā arī īstenot vissarežģītākos projektus. Savukārt PwC globālais tīkls ļauj uzņēmumiem saņemt konsultācijas lokāli neatkarīgi no uzņēmuma darbības ģeogrāfiskām robežām. 

Zinātnisko darbu konkurss konkurences tiesībās

Ir vairāki veidi kā pārliecināties, ka Jūsu uzņēmums veic uzņēmējdarbību saskaņā ar konkurences tiesībām, taču svarīgākais ir informēt un apmācīt savus darbiniekus un ieviest politiku kas ir atbilstoša konkurences tiesību regulējumam. 

PwC Legal palīdz noteikt un novērtēt iespējamos konkurences atbilstības riskus un palīdz šos riskus mazināt: 
 • Darbinieku apmācības

 • Iekšējo dokumentu un procedūru izvērtēšana

 • Konkurences padomes prakse 

 • Komunikācija ar Konkurences padomi, kā veicināt sapratni par nozares darbību

 • Konkurences padomes pārbaužu simulācija

 • Pārkāpumu risku novēršanas procedūras izstrāde

 • Komunikācija, vienošanās un darbība asociācijās - kas ir atļauts un kas aizliegts?

Nereti darba devējs kā uzņēmējs uzzina par savu darbinieku rīcību un iespējamiem darbinieku konkurences tiesību pārkāpumiem jau kad tie veikti, šādos gadījumos uzņēmumam nepieciešams reaģēt un novērst potenciālas sekas, kas var iestāties darbinieku rīcības dēļ. Nenovēršot sekas un nereaģējot uz darbinieku iespējamiem pārkāpumiem, atbildīgs par konkurences tiesību pārkāpumiem būs uzņēmums nevis konkrētais darbinieks.

PwC Legal palīdzēs:
 • pārbaudīt un apzināt iespējamo pārkāpumu uzņēmuma darbībā apjomu un sekas (“iekšējā izmeklēšana”)

 • izstrādāt stratēģiju sadarbībai un finanšu risku mazināšanai ar Konkurences padomi un ārvalstu konkurences iestādēm, kā arī citām uzraugošajām iestādēm

Lielākiem uzņēmumiem un tiem, kam ir ievērojama pozīcija tirgū, tas var ietvert aizsardzības ieteikumus, lai nodrošinātu, ka to rīcība atbilst konkurences tiesībām. Mazākiem uzņēmumiem dominējošā stāvokļa ļaunprātīgas izmantošanas regulējums ir svarīgs, lai saprastu, kādas tiesības tiem var būt, piemēram, lai nodrošinātu turpmāku piegādi vai apstrīdētu cenas, par kurām produktus vai pakalpojumus piedāvā dominējošie uzņēmumi. 

PwC Legal piedāvā:
 • Konsultācijas par tirgus stāvokļa (dominējošā stāvokļa) un ar dominējošo stāvokli saistīto tiesisko seku identificēšanu;
 • Konsultācijas un ieteikumu sniegšana mazākiem uzņēmumiem; 
 • Attiecīgā tirgus analīze ar mērķi noteikt uzņēmumu tirgus daļas;
 • Publiskas personas līdzdalības izvērtējums kapitālsabiedrībās;
 • Palīdzēt uzņēmumam sniedzot tiem darbības ieteikumus attiecībās ar klientiem, piegādātājiem u.tml. tā, lai uzņēmuma darbībā netiktu pārkāptas konkurences tiesības;
 • Konsultācijas jautājumos, kas saistīti ar komercdarbības atbalsta regulējumu un tā piemērošanu.

 

Ikdienā katrs uzņēmums, lai nodrošinātu savu darbību un veicinātu inovatīvu risinājumu ieviešanu slēdz līgumus ar citiem komersantiem. Piemēram, produktu izplatīšanas līgumus ar ražotājiem, preču piegādes līgumus u.tml. Slēdzot līgumus ar citiem komersantiem ir jāpievērš uzmanība gan līgumā iekļautajiem nosacījumiem, gan arī līguma dabai, jo nereti šādos līgumos tiek iekļauti nosacījumi, kas ir konkurences tiesību pārkāpumi. 

PwC Legal piedāvā:
 • Konsultācijas par līgumu sastādīšanu un līguma apspriešanu ar otru pusi, ņemot vērā konkurences tiesības, it īpaši, izplatīšanas līgumus, franšīzes līgumus, sadarbības līgumus ar konkurentiem 

 • Ekskluzivitātes līgumu sastādīšana

Konkurences padome arvien vairāk izmanto savas pilnvaras, lai veiktu izmeklēšanu konkrētās nozarēs ar mērķi novērt tirgus nepilnības vai atklātu iespējamos konkurences tiesību pārkāpumus. Tirgus mēroga izmeklēšana uzliek lielu slogu uzņēmumu iekšējiem resursiem, savukārt, izmeklēšanu rezultāti var novest pie papildu administratīvā sloga vai pārkāpuma procesa uzsākšanas pret konkrētiem uzņēmumiem. 

PwC Legal konsultē uzņēmumus visos galvenajos procesa posmos, ieskaitot: palīdzību pierādījumu vākšanas procesā; analizēt pierādījumus, ieskaitot uzņēmuma datus/iekšējos dokumentus; atbildēšana uz informācijas pieprasījumiem; sagatavošanās sanāksmēm ar Konkurences padomi.

 • Pārstāvība Konkurences padomē un tiesā;

 • Konsultācijas saistībā ar Konkurences padomes pastiprinātu interesi/izmeklēšanu konkrētās nozarēs.

Sazinieties ar mums

Dita Dzērvniece

Dita Dzērvniece

Vadošā vecākā juriste, PwC Legal

Tel: +371 67094400

Māris Butāns

Māris Butāns

Vadošais vecākais jurists, PwC Legal

Tel: +371 6709 4400