Nekustamais īpašums un būvniecība

Nekustamā īpašuma un būvniecības jautājumi mūsdienās ir ļoti daudzveidīgi, dinamiski un tiem ir tendence kļūt arvien sarežģītākiem. Mēs spējam nodrošināt saviem klientiem nepieciešamo juridisko palīdzību un pārstāvību ikvienā klienta ikdienas saimnieciskās darbības un darījuma aspektā.

PwC tīkls apvieno dažādu nozaru un jomu speciālistus, tādējādi spējam klientiem nodrošināt ne vien juridisko palīdzību, bet arī plašu citu pakalpojumu klāstu, tostarp nodokļu konsultācijas, biznesa vadības konsultācijas, IT pakalpojumus u.c. Neraugoties uz to, ka mūsu tīkls globāli ir liels, lokāli mēs nodrošinām katram klientam individuālu un personīgu pieeju, jo ticam, ka nereti tieši tam ir izšķiroša nozīme.

Nekustamais īpašums

PwC Legal sniedz visaptverošu juridisko palīdzību jautājumos, kas saistīti ar nekustamo īpašumu:

 • Padziļinātā izpēte (due diligence)
 • Darījumi; to strukturēšana un uzraudzība
 • M&A darījumi
 • Līgumu analīze un sagatavošana
 • Investīcijas un finansējums
 • Nodokļu aspekti
 • Nekustamā īpašuma attīstīšana
 • Zemes apvienošana, sadalīšana, transformācija
 • Plānojums, zonējums un apbūve
 • Īre, noma un apsaimniekošana
 • Apbūves tiesības
 • Apgrūtinājumi (hipotēkas, servitūti u.tml.)
 • Vides tiesību aspekti
 • Strīdu risināšana un tiesvedība

Būvniecība

Mēs sniedzam visaptverošu juridisko palīdzību jebkuriem būvniecības procesa dalībniekiem visās būvniecības procesa stadijās, sākot ar projektēšanu līdz pat būves nodošanai ekspluatācijā.

 • Būvniecības ieceres juridiskā analīze
 • Projektēšanas, būvniecības un citu līgumu analīze un sagatavošana
 • Būvniecības procesa tiesiskuma uzraudzība
 • Publiskie iepirkumi
 • Būvniecības procesa dalībnieku atbildības izvērtēšana
 • Strīdu risināšana un tiesvedība

Sazinieties ar mums

Arnis Priediņš

Arnis Priediņš

zvērināta advokāta palīgs, PwC Legal

Tel: +371 67094400

Jānis Lagzdiņš

Jānis Lagzdiņš

zvērināts advokāts, vecākais partneris Latvijā, PwC Legal

Tel: +371 67094400