Publiskie iepirkumi

Publisko iepirkumu process ir komplicēts, tādēļ bez atbilstoša juridiskā atbalsta pasūtītājiem un uzņēmumam, kurš vēlas piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, tajā var būt sarežģīti orientēties.

Piedalīšanās publiskajos iepirkumos ir nozīmīgs veids kā piesaistīt jaunus projektus un klientus tādā veidā stiprinot uzņēmuma konkurētspēju un finansiālo stāvokli. Publisko iepirkumu process ir komplicēts, tādēļ bez atbilstoša juridiskā atbalsta pasūtītājiem un uzņēmumam, kurš vēlas piegādāt preces vai sniegt pakalpojumus, tajā var būt sarežģīti orientēties. 

Iepirkuma dokumentācijas sagatavošana ir laikietilpīgs process un rada uzņēmumiem, kā arī pasūtītājiem papildus izmaksas. Ņemot vērā ieguldījumu iepirkumu procedūrā, ir svarīgi, lai tajā tiktu izslēgtas kļūdas un uzņēmums nonāktu pie pozitīva rezultāta. Lai nodrošinātu veiksmīgu iznākumu un sasniegtu pretendenta un pasūtītāja mērķi iepirkumā, svarīgi izprast iepirkuma procesa nianses, kā arī apzināt potenciālos procedūras sarežģījumus un riskus.

Ikviens uzņēmums var paļauties uz PwC Legal komandas daudzveidīgo pieredzi un prasmēm objektīvi novērtēt uzņēmuma riskus iepirkumos, jo PwC Legal strādā kopīgi arī ar pasūtītājiem:

  •  sniedzot juridisko palīdzību valsts iestādēm vai institūcijām;

  •  sniedzot rekomendācijas iepirkuma organizēšanai;

  •  sagatavojot iepirkuma dokumentāciju;

  •  pārstāvot pasūtītājus strīdu risināšanā.

PwC Legal var sniegt juridisko atbalstu un palīdzēt uzņēmumiem piedalīties arī Eiropas Savienības iepirkumos, piesaistot speciālistus no visa PwC tīkla, kurā ir vairāk nekā 4000 juristu.

Ņemot vērā, ka dalībvalstī reģistrēts uzņēmums var piedalīties jebkurā Eiropas Savienības dalībvalsts iepirkumā, PwC Legal var nodrošināt nepieciešamo atbalstu, kas pavērtu plašas iespējas uzņēmuma darbību paplašināt starptautiskā mērogā.

Publiskajos iepirkumos ir daudz nosacījumu, kurus nepieciešams ievērot, tādēļ svarīgs ir atbalsts pat vismazākajā jautājumā. PwC Legal advokātu un juristu komanda nodrošinās juridisko palīdzību no publisko iepirkumu procesa sākuma līdz iepirkuma līguma izpildei:

PwC Legal atbalsts:

  • Iepirkuma dokumentu izskatīšana un analīze

Uzņēmuma ieguvums:

  • Pilnīga izpratne par iepirkuma priekšmetu, iepirkuma nolikumā un slēdzamajā līgumā noteiktajām prasībām un nosacījumiem, lai nekļūdītos iesniedzot dokumentus pasūtītājam
  • Uzņēmuma iepirkuma dokumentu sagatavošana
  • Iepirkuma prasībām atbilstoši dokumenti, novēršot uzņēmuma dalības noraidīšanu iepirkumā saistībā ar tehnisku vai dokumentāru kļūdu
  • Jautājumu sagatavošana pasūtītājam
  • PwC Legal sagatavos jautājumus pasūtītājam par neskaidrām vai neviennozīmīgi vērtējamām iepirkuma dokumentācijas prasībām, nodrošinot nosacījumu konsekventu interpretāciju un vienādu piemērošanu visiem pretendentiem

Sazinieties ar mums

Nauris Ozoliņš

Vecākais jurists, PwC Legal

Tel: +37167094400

Džeina Gaile

Vecākā juriste, PwC Legal

Tel: +371 67094400