Publiskā un privātā partnerība

Apvienojot labāko juristu un nodokļu konsultantu zināšanas un praksi, PwC Legal piedāvā juridisko palīdzību publiskās un privātās partnerības (PPP) procedūru organizēšanā, dalībnieku atlasē, kā arī līgumu slēgšanā.

PPP ir valsts iestāžu un privāto dalībnieku sadarbības forma tādās nozarēs kā transports, sabiedrības veselība, izglītība, valsts drošība, atkritumu apsaimniekošana un ūdens un enerģijas sadale. Tā kā PPP nozare strauji aug un paplašinās, proporcionāli pieaug arī iesaistīto publiskā un privātā sektora pušu pienākumi un atbildība. Rezultātā valsts iestādēm nepieciešamas specifiskas zināšanas un pieredze, lai noorganizētu taisnīgu un pārredzamu iepirkuma procedūru, kas atbilst ne tikai nacionālajai likumdošanai, bet arī Eiropas Savienības tiesību aktu prasībām. Savukārt privātiem PPP dalībniekiem nepieciešama profesionāla juridiskā palīdzība, kas nodrošina to interešu efektīvu aizsardzību laikā, kamēr norisinās sadarbība ar valsts iestādēm.

PwC Legal piedāvā pilna spektra ar PPP saistītus juridiskos pakalpojumu:
  • valsts un privātās sadarbības modeļu izstrāde;
  • palīdzību valsts līgumu piešķiršanas procedūrās un attiecīgo tiesību aktu piemērošanu;
  • PPP satura izstrāde, līgumu slēgšana un izpilde;
  • PPP konkursa dokumentu sagatavošana un konkursa paziņojumu izstrāde;
  • tehnisko un finanšu piedāvājumu izstrāde;
  • konkursa pretendentu atbilstības pārbaudes organizēšana;
  • nodokļu risku analīze;
  • komunikācijas nodrošināšana ar atbildīgām valsts un pašvaldības institūcijām;
  • pārstāvība tiesā publisko iepirkumu tiesvedības procesos.

 

Sazinieties ar mums

Sanda Juška

Sanda Juška

zvērināta advokāta palīdze, PwC Legal

Tel: +371 67094400